Prisijunkite

PREKYBOS PASKIRTIES (7.3) PASTATO, TARANDĖS G. 1 VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI


Prekybos paskirties (7.3) pastato, Tarandės g. 1 Vilniuje, statybos projekto, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas su visuomene vyks

2022-08-19 15:00


Norint stebėti tiesioginę transliaciją, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus, būtina registracija.


Registruojantis privaloma nurodyti vardą/pavardę ar juridinio asmens pavadinimą bei el. pašto adresą.

Siekiant tinkamai vykdyti LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr.2016/679)  nuostatas, teikiame informaciją dėl pateikiamų asmens duomenų:


• duomenų subjektas – visuomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys;

• pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, atstovaujama institucija, el. pašto adresas;

• duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti tinkamą Projekto viešinimo procedūros ir kitų privalomų, susijusių procedūrų, kurias reglamentuoja LR teisės aktai, atlikimą.

• duomenų gavėjai – Projekto Užsakovas – pagal įgaliojimą Projektuotojas Pastatų projektavimo menas ir mokslas, MB, derinančios institucijos.

• duomenų tvarkymo/saugojimo terminas – ne mažiau 5 metai nuo Projekto pridavimo Užsakovui datos. Suėjus nustatytam terminui pateikti duomenys sunaikinami LR įstatymais ir Įmonės vidaus teisės aktais nustatyta tvarka. 


Pažymime, kad pateikdami nurodytus asmens duomenis, sutinkate, kad jie būtų naudojami aukščiau pateikta tvarka ir tikslais.